DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SMJEŠTAJ

 • Zamolba za smještaj
 • Rodni list
 • uvjerenje o prebivalištu
 • preslika važeće osobne iskaznice
 • preslika važeće zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • Liječnička svjedodžba liječnika opće prakse,te preslika ostale važne medicinske dokumentacije
 • Psihijatrijski nalaz (ukoliko se pokaže potrebnim)
 • dokaz o mirovinskom primanju (preslika izvatka)
 • riješenje o skrbništvu (za osobe stavljene pod skrbništvo)
 • utvrđivanje funkcionalne ovisnosti

Obveze korisnika kod useljenja

Napomena:

Komisija za prijem i otpust korisnika će o prijmu korisnika u dom Sveti. Nikola, razmatrati samo  na temelju uredne i potpuno prikupljene dokumentacije.

 

DVOSTRUKI MODEL SMJEŠTAJA KORISNIKA U DOM SVETI NIKOLA

Dom Sveti Nikola smiještava korisnike na osnovu 2 pravna temelja smještaja:

 • privatni smještaj
 • smještaj rješenjem centra za socijalnu skrb

 

PRIVATNI SMJEŠTAJ

Ukoliko netko želi postati korisnik doma Sveti Nikola i time postati član naše obitelji,osim što je u svakom slučaju dobrodošao,mora i ispuniti neke preduvjete,a to su prikupljanje i dostava određene dokumentacije.

Temeljem uredno kompletirane dokumentacije,Komisija za prijam i otpust korisnika u Domu uz ravnatelja,odlučuje o prijmu za smještaj.Razlog odbijanja smještaja temelji se na činjenici da osoba boluje od zarazne ili teške psihičke bolesti.

Odlukom komisije dolazi do same realizacije smještaja ili ukoliko je popunjen smještajni kapacitet zahtjev se stavlja na Listu čekanja.

 

SMJEŠTAJ RJEŠENJEM CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

Dom Sveti Nikola smještava korisnike rješenjem CZSS s područja cijele RH.S Ministarstvom socijalne politike i mladih ima sklopljen Ugovor o međusobnim odnosima,po kojima može primiti na smještaj 100 korisnika.

Procedura glede realizacije smještaja počinje u lokalnom Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta potencijalnog korisnika.

Sukladno zakonskoj regulativi,te provedenim radnjama u Centru,Centar prosljeđuje zahtjev za smještajem domu Sveti Nikola.

Opći podaci

Ustanova Dom za starije i nemoćne „Sveti Nikola“
OIB: 83969415960
MB: 01733303
Adresa:
Ulica dr. Ljudevita Gaja 10
49000 Krapina
Telefoni:
            049/371-580
            049/371-583
            049/370-214
Faks:   049/371-776
Email:   ustanova.dom.sveti.nikola@gmail.com
Radno vrijeme: Pon—Pet: 0:00–0:00
IBAN:  HR6xxxxxxx-xxx--xxxx