Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe “Sveti Nikola” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 25/13, 85/15).  

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti pisanim putem s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” službeniku za informiranje Doma za starije i nemoćne osobe “Sveti Nikola” na adresu: Ulica Dr. Ljudevita Gaja 10, Krapina 49 000, putem elektronske pošte ustanova.dom.sveti.nikola@gmail.com, telefaxa na broj: 049/371-776 ili usmenim putem na zapisnik u službenim prostorijama Doma na adresi Ulica Dr. Ljudevita Gaja 10, Krapina radnim danom od 9,00 do 10,00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Dom za starije i nemoćne osobe ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, donesenim od strane Povjerenika za informiranje, na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.  

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrati će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Dom će izdati korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Ponovna uporaba informacija 

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.  

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.  

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijediti će se u zakonskom propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.


 

  Upitnik o samoprocjeni TJV

 

Izvješća o provedenosti Zakona o pravu na pristup informacijama

za 2023. godinu
za 2022. godinu
za 2021. godinu
za 2020. godinu
za 2019. godinu
za 2018. godinu
za 2017. godinu

Opći podaci

Ustanova Dom za starije i nemoćne „Sveti Nikola“
OIB: 83969415960
MB: 01733303
Adresa:
Ulica dr. Ljudevita Gaja 10
49000 Krapina
Telefoni:
            049/371-580
            049/371-583
            049/370-214
Faks:   049/371-776
Email:   ustanova.dom.sveti.nikola@gmail.com
Radno vrijeme: Pon—Pet: 0:00–0:00
IBAN:  HR6xxxxxxx-xxx--xxxx